Giới thiệunhà thép dân dụng tuyệt vời muốn nói ra cùng bạn những khuyên của tôithi công nhà thép dân dụng

CẦN không được quên TỚI CÔNG ĐOẠN THIẾT KẾ BẢN VẼ NHÀ XƯỞNG BẰNG KHUNG THÉP
Công đoạn thiết kế bản vẽ cho nhà xưởng bằng khung thép rất quan trọng cần đảm bảo được các yêu cầu: Bản vẽ nhà xưởng bằng khung thép đều biểu thị đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật, nguyên liệu dùng và chi tiết cấu tạo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn đã đặt ra, thực hiện bản vẽ mặt bằng cho nhà xưởng bằng khung thép, lược đồ công nghệ, phương án kiến trúc đối với khách hàng về xây dựng nhà xưởng.

2. Lắp đặt 1 bán kèo lên cột.
Cách lắp đặt 1 bán kèo lên cột
Cần dùng dây đai quấn quanh cấu kiện ở 2 điểm cách mút bán kèo khoảng 4m, cạnh bát xà gồ ngoài cùng
Cẩu bán kèo đầu tiên đặt vào giá nhà khung thép dân dụng không gian gối lên trên đầu 2 cột liên tiếp
Thợ thi công hãy dùng dây giằng tạm dầm kèo đặt cách khoảng 6m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Giới thiệunhà thép dân dụng tuyệt vời muốn nói ra cùng bạn những khuyên của tôithi công nhà thép dân dụng”

Leave a Reply

Gravatar